มาทำความรู้จักกับเลสิก

banner: 

เลสิก คำนี้ คงไม่มีใครไม่เคยได้ยิน แต่อาจจะผ่านหูไปโดยไม่เข้าใจและคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้าวันนี้ คุณเองหรือคุณมีคนใกล้ตัวสวมใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์เป็นประจำแล้วหล่ะก็ มารู้จักเลสิกให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ

เลสิก ย่อมาจาก Laser in Situ Keratomileusis หมายถึง การตัดแต่งความโค้งกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ ให้มีรูปร่างที่ต้องการโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียง ทั้งนี้ เพื่อให้มีความหนาบางที่เหมาะสม เกิดการตกกระทบและหักเหแสงที่พอดีที่ทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนที่จอประสาทตา ซึ่งความหนาบางที่จะแก้ไขนี้จะถูกวัดและคำนวณขึ้นกับค่าสายตาเฉพาะแต่ละบุคคล และเมื่อได้แก้ไขแล้วสามารถมองได้ชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์อีกเลยในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ จึงถือเป็นการแก้ไขสายตาผิดปกติที่ถาวร ไม่เหมือนแว่นหรือคอนแทคเลนส์ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำเลสิคได้เพราะการทำเลสิคมีข้อจำกัดคุณสมบัติของผู้ทีสามารถเป็นผู้ที่ทำเลสิกได้

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเป็นผู้ที่ทำเลสิกได้

1. ผู้เข้ารับการรักษาควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีระดับสายตาคงที่อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี  เนื่องจากผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี สายตาจะยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ดังนั้นจึงควร รอให้อายุถึง 18 ปีเพื่อให้ค่าสายตาคงที่ ก่อนเข้ารับการรักษา

2. ไม่มีโรคที่เป็นข้อห้ามของการทำ LASIK เช่น โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา หรือ โรค SLE

3. ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์

หากท่านใดที่ประสงค์อยากทำเลสิกเราขอแนะนำ ศูนย์เลสิค Laser Vision ศูนย์เลสิกที่มีประสบการณ์ยาวนานในการรักษาสายตาด้วยวิธีการเลสิคกว่า 19 ปี พร้อมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานระดับสากล และนอกจากนี้ การเตรียมร่างกายให้พร้อมตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผลการรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด