ผลหลังจากการทำเลสิก และผลกระทบต่อการใช้ชีวิต

banner: 

ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดด้วยเลเซอร์เพื่อปรับแก้การมองเห็นหรือที่เรียกกันว่าทำ “เลสิก” อาจเจอกับผลข้างเคียงที่เป็นปัญหาในการมองเห็นในรูปแบบใหม่สูงถึงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์   การทำเลสิคทำให้เกิดอาการตาแห้งได้เพราะในขณะที่ฝานลงไปที่กระจกตา จะไปรบกวนโดนเส้นประสาทที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งน้ำตาด้วย ดังนั้นจึงทำให้ระบบของการสร้างน้ำตามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ความไวต่อการสัมผัสของพื้นผิวกระจกตาจะลดลง การกระพริบตาและการสร้างน้ำตามาตอบสนองลดลง ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระจกตาได้เปลี่ยนแปลงการกระจายออกของน้ำตา และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของการสร้างน้ำตาระหว่างพื้นผิวกระจกตาและเปลือกตาด้านบน เกิดการระเหยออกของน้ำตามากขึ้น

ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังทำช่วงแรกที่เกิดขึ้นกับทุกคนคือ อาการตาแห้ง นอกเหนือจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพตาของแต่ละคน เช่น แพ้แสง แสงกระจาย แต่โดยปกติ คุณหมอทุกท่านจะแจ้งผลตรวจให้ทราบก่อนว่าสภาพตาของผู้เข้ารับการรักษาจะเป็นอย่างไร สามารถทำได้ไหม หรือถ้าทำไม่ได้เพราะอะไร สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นแทนการทำเลสิกแทนได้ไหม

อาการที่จะเกิดหลังการทำเลสิก แต่ละคนจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เคส สำหรับคนที่มีอาการตาแห้งหนักๆ อาจเกิดจากการใส่คอนแทคเลนมานาน อาจจะทำให้ตาแห้งมากกว่าปกติ บางคนตาแห้งต้องใช้น้ำตาเทียมตลอด แพ้แสง ตาสู้แสงไม่ได้ เช่น ปกติขับรถ หรือเดินตามที่ต่างๆตอนกลางวัน ไม่ต้องใส่แว่นกันแดด แต่ทำแล้วต้องใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาที่ออกนอกอาคาร

มองเห็นแสงกระจาย เป็นลักษณะของแสงที่เกิดการกระจายของจุดกำเนิดแสง แยกเป็นแฉกๆ หรือเป็นวงรอบ ตอนมืดๆมากๆจะเห็นแสงกระจาย แสงกระจายมักเกิดในตอนกลางคืน แสงกระจายมากกระจายน้อยขึ้นอยู่กับ รูม่านตาของตัวเอง บางคนไม่ได้ทำเลสิคก็เห็นแสงกระจายอยู่แล้ว เพราะรูม่านตาใหญ่ ก็จะเห็นแสงกระจายมากกว่าคนอื่นๆ

การปรึกษาแพทย์เพื่อทำการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและหลังการทำเลสิก การเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและหลังการทำเลสิกมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพดวงตาของคุณโดยตรง ฉะนั้นแล้วปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงขั้นตอนต่างๆ ที่คุณควรทำ รวมไปถึงข้อห้ามต่างๆ ผลกระทบที่อาจจะเกิดหลังการทำเลสิกจะช่วยให้คุณตัดสินใจ หากท่านใดที่สนใจอยากทำเลสิก เราขอแนะนำ ศูนย์เลสิค Laser Vision ศูนย์เลสิกที่มีประสบการณ์ยาวนานในการรักษาสายตาด้วยวิธีการเลสิคกว่า 18 ปี พร้อมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตราฐานระดับสากล และนอกจากนี้ การเตรียมร่างกายให้พร้อมตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผลการรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด